Новий адміністративно-територіальний устрій: НСЗУ визначила алгоритм дій комунальних медичних закладів та їх власників

edfe54b2b71ff8d3f1d8c00ceeda84aeНаціональна служба здоров’я України підготувала алгоритм дій комунальних закладів охорони здоров’я та їх власників – органів місцевого самоврядування районних рад, які представляли спільні інтереси територіальних громад ліквідованих районів, території яких включені до складу новоутвореного району.

17 липня парламент ухвалив новий адміністративно-територіальний устрій громад і районів України – ліквідовано старі 490 і створено нові 136 райони.

Новообрані органи місцевого самоврядування, міністерства та служби, очікують набуття чинності Закону № 3651-д, який забезпечує безперервність реалізації завдань і повноважень органів місцевого самоврядування і органів державної влади на місцях. Закон вирішує питання правонаступництва органів місцевого самоврядування, розмежовує майно територіальних громад та майно, яке є в управлінні районних рад.

Національна служба здоров’я України  підготувала алгоритм дій для комунальних закладів охорони здоров’я та їх власників – органів місцевого самоврядування, а саме:

- внесення змін до установчого документа (статуту) закладу охорони здоров’я щодо нового органу місцевого самоврядування, до сфери управління якого належить цей заклад, та його затвердження відповідно до законодавства;

- державна реєстрація змін щодо найменування закладу охорони здоров’я та повідомлення його керівником про це НСЗУ офіційним листом;

- повідомлення закладом охорони здоров’я органів ліцензування про зміну даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії (із урахуванням частини другої статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»);

- внесення відповідних змін щодо найменування до реєстраційних даних про заклад охорони здоров’я в електронній системі охорони здоров’я.

Укладені з НСЗУ договори до моменту зміни власника та найменування закладу охорони здоров’я, залишаться чинними та не потребуватимуть додаткових дій з боку закладів охорони здоров’я. Переважна більшість комунальних медичних закладів вже уклали договори з НСЗУ.

Основний акцент – комунальні медичні заклади будуть отримувати фінансування за раніше укладеними зі Службою договорами,  але вони повинні повідомити Службу про те, що в них змінюється власник і повідомити про це орган ліцензування Міністерства охорони здоров’я.

У зв’язку з набуттям нових повноважень районних рад і громад, а також зміною джерел наповнення відповідних бюджетів, дуже важливо щоб районні ради, районні державні адміністрації спільно з громадами визначилися із системою подальшого управління закладів охорони здоров’я. Районні, міські, селищні, сільські ради повинні прийняти рішення стосовно комунальних медичних закладів з урахуванням перерозподілу фінансових ресурсів між районними бюджетами і бюджетами територіальних громад.

Джерело: http://www.oblrada.kharkov.ua/ua/press-center/news/25299

Додаткова інформація